Goudkoers

Wat is de koers van goud?

Feitelijk is dit een vraag die een kort antwoord verdient. De koers van goud is de waarde van het edelmetaal die wordt toegekend aan een hoeveelheid van één ounce. Een ounce is ouderwetse Engelse maat die wordt gebruikt om in kaart te brengen hoeveel goud er op een bepaald moment in het bezit van iemand is. Een ounce is ongeveer gelijk aan 31 gram. Het bedrag dat je op de internationale markt voor 31 gram van deze stof, is het bedrag dat in het dagelijks leven wordt gehanteerd als indicator voor de waarde. Ga je bijvoorbeeld naar een pandjesbaas waar je het goud wilt in laten wisselen, dan kun je verwachten dat je een bedrag per gram ontvangt. Dit bedrag is gebaseerd op de dagwaarde of dagkoers. Het is dus niet meer en niet minder dan de totale waarde van 1 ounce of natuurlijk 1 kilo goud.
Maar de koers van goud is meer. Het is namelijk ook een indicator van de stand van de economie. Daarover zullen we later ongetwijfeld meer vertellen, maar de goudkoers biedt een helder inzicht in de stand van de conjunctuur. Over het algemeen geldt hier de stelregel: hoe hoger de koers wordt en hoe steiler deze oploopt, des te minder vertrouwen hebben mensen in de economie. Op basis van de huidige koers, die zo rond de 1400 dollar per ounce slingert, zou je dus kunnen stellen dat het algehele vertrouwen van consumenten in de economie vrij laag is. Tijdens de bankencrisis is het voor veel mensen duidelijk geworden dat ze misschien beter 1 kilo goud in huis kunnen hebben om daarmee zeker te zijn op het moment dat bijvoorbeeld een bank opvalt.

Goudkoers 24uur

30 Dagen Goudkoers

1 Jaar Goudkoers

5 Jaar Goudkoers

10 Jaar Goudkoers

Deze grafieken worden aangeboden door www.kitco.com

Waar is de koers van goud op gebaseerd?

De koers van 1 kilo goud is op een aantal aspecten gebaseerd. Allereerst wordt een dergelijke goudkoers gewoon gebaseerd op gevoel. Het onderbuikgevoel dat voor veel mensen bepaalt of ze er wel of geen vertrouwen in hebben. De goudkoers is, zoals al eerder gezegd, een mooie indicator van de huidige stand van de economie en het vertrouwen dat mensen op een bepaald moment in de economie hebben. Naarmate het vertrouwen vermindert en terugloopt, wordt de waarde van een ounce of een groter gewicht van dit edelmetaal, verder opgestuwd. Het is daarom niet alleen een markt van vraag en aanbod, het is ook een markt van sentiment. De toevoer van goud is namelijk gereguleerd en dat betekent dat mensen niet zo maar grote hoeveelheden goud op de markt kunnen gooien.

Dat zou de prijs van 1 kilo goud namelijk behoorlijk kunnen drukken, iets dat tot gevolg kan hebben dat de halve wereldmarkt instort en dat mensen er voor kiezen om zo snel mogelijk veel van het goud dat ze in hun bezit hebben van de hand te doen. Het is dus van groot belang om de prijs van 1 kilo goud enigszins stabiel te houden. De goudkoers is dus voor een deel op sentiment gestoeld, voor een deel op de daadwerkelijke voorraad en voor een deel door speculanten die van tevoren al denken op de juiste manier in te spelen op een koersdaling van de beurzen of op een andere negatieve ontwikkeling die de prijs van goud mogelijk zou kunnen doen stijgen.

Waarom is het van belang deze koers goed te volgen?

Het zou kunnen zijn dat je overweegt om 1 kilo goud aan te schaffen als belegging voor onzekere tijden. Dit zouden we niet raar vinden; sterker nog, we zouden het een logische stap vinden op het moment dat de economie zich weer van zijn slechte kant laat zien en de conjunctuur zich negatief ontwikkelt. Op het moment dat je daadwerkelijk 1000 gram van het edelmetaal in je bezit wilt krijgen, kun je natuurlijk een plan maken voor de daadwerkelijke aanschaf. Dat plan kun je staven door te kijken naar de goudkoers.

Hoe ontwikkelt zich de waarde van het goud dat je misschien wel in kilovorm wilt gaan kopen? Belangrijke informatie, want het vertelt je in grote mate hoeveel het goud dat je in je bezit wilt hebben nog waard is en ook wat je er voor je gaat betalen. Daarnaast is het aan te raden om goed na te denken over en goed te kijken naar de historische ontwikkelingen. Goud kent een sterk fluctuerende waarde (waarover later meer) en dat heeft tot gevolg dat je lang niet altijd zeker bent of de door jou geïnvesteerde bedragen ook daadwerkelijk de waarde opleveren die je voor ogen had. Toch zou je dat nooit moeten afhouden van het kopen van 1 kilo goud

Hoe sterk fluctueert de waarde van goud?

Zoals gezegd, goud kent een zeer sterk fluctuerende waarde. Daarbij moet je niet denken aan honderden procenten per dag, want dat zou de wereldmarkt ook ernstig verstoren. Maar het gaat om grote bedragen die keer op keer kunnen worden aangepast. Daarom is het van belang om altijd een aantal stelregels te hanteren op het moment dat je wilt gaan beleggen in goud kilo’s wilt gaan aanschaffen. Regel 1: de waarde die je nu hanteert voor goud, kan morgen weer gedateerd zijn. Het fluctueert enorm in sommige gevallen en daarom kan het aanschaffen van goud wel een lastig te managen zijn voor iedereen die 1 kilo goud wil kopen.

Een ander aspect van het aanschaffen van goud is dat je met de sterk fluctuerende waarde van het metaal ook een ander spel kunt spelen. Dit is het spel van de speculatie, waarbij het mogelijk is om via hefboomeffect en afgeleide producten van het daadwerkelijke product, toch ook weer een mooi zakcentje te verdienen. Dit maakt goud een interessant handelsobject en dat is waarschijnlijk ook de reden dat mensen steeds vaker de aanschaf van 1 kilo goud als veilige methode zien om hun geld ergens onder te brengen. Daarmee onderscheidt goud zich steeds vaker van andere waardepapieren zoals certificaten, obligaties en aandelen.