Goud vs Platinum

We waarschuwen je alvast; 1 kilo platina is hartstikke duur. Waar goud per kilo ook gewoon meer dan €30.000 kost, daar kost platina waarschijnlijk nog wel het dubbele. Een echt edelmetaal dus, dat wordt gewonnen in Zuid-Afrika, Rusland, Canada en Zimbabwe. Er wordt per jaar zo’n 200 ton van gewonnen en dat is weinig als je bekijkt waar het allemaal voor gebruikt kan worden. Zo kan het materiaal gebruikt worden om geleidingen in pacemakers mee te maken, om smeltovens te bekleden met een hittewerende binnenlaag (platina smelt niet al te snel en kan heel erg warm worden) en om verschillende andere dingen mee te doen.

Daarnaast heeft platina ook een bepaalde symbolische waarde. Net als met goud, dat natuurlijk staat voor een 50-jarig huwelijk, is ook een platina huwelijk een interessante mijlpaal voor iedereen die de ware liefde kent en getrouwd is met deze of gene. Want bij een platina huwelijk is het gelukt om 60 jaar lang bij elkaar te blijven en dat is in de huidige tijd een absoluut novum. Daarbij verdien je eigenlijk 1 kilo rijst of confetti om het opnieuw te doen, of misschien een gouden ring om het een en ander opnieuw en voor de laatste keer te bezegelen. In ieder geval; platina is net zo bijzonder als goud en het is schaarser dan schaars. Dat betekent ook dat je er geld mee kunt verdienen. En daarover gaat de volgende alinea.

Iedereen moet geld verdienen. Of verdienen: binnenkrijgen. Iedereen vindt waarschijnlijk dat hij meer verdient dan dat hij daadwerkelijk op zijn rekening bijgeschreven krijgt. Dat in ogenschouw genomen is het interessant om te kijken naar de verdienmodellen die zijn te koppelen aan goud en platina en aan het gelijktijdig inslaan van kilo’s hiervan. Om daar maar gelijk mee in huis te vallen: dat gaat lastig worden in het geval van platina. De prijs van dit edele metaal varieert enorm, maar in 2008 werd de piek bereikt met een bedrag van $2280 voor ongeveer 30 gram. Doe dit keer 33 en je weet ongeveer wat je voor een kilo moet betalen. Hier is dus grof geld mee te verdienen en dat is dan ook precies wat de producerende landen doen.

Met name Zuid-Afrika en Rusland profiteren optimaal van de vraag naar platina en de mate waarin platina geschikt wordt geacht om veel van te verkopen of in je bezit te hebben. Niet minder belangrijk is het feit dat je met platina de mogelijkheid hebt om snel en eenvoudig diversificatie aan te brengen in je beleggingsportefeuille Het is mogelijk om op een eenvoudige en doeltreffende manier het geld dat je beschikbaar hebt te investeren in platina. Daardoor kun je een portfolio maken die niet volstrekt afhankelijk is van het sentiment, maar ook van het gebruik van de grondstof in de diverse producten die we hierboven hebben beschreven.

Dat is dan ook wel het grootste voordeel van het kopen van 1 kilo platina ten opzichte van het kopen van 1000 grammetjes goud: je weet bijna zeker dat je er eenvoudig weer van afkomt. Omdat goud natuurlijk veel meer een gevoelsproduct is dan platina, kan het lastig zijn om het goud weer te verkopen tegen een bepaalde waarde op het moment dat je er vanaf wil. Dat is bij platina veel minder een probleem. Een mooie illustratie hiervan is de groei die verwacht mag worden in het aantal pacemakers. Mensen worden ouder en leven over het algemeen ongezonder. Dat heeft ongetwijfeld tot gevolg dat mensen ook sneller geneigd zullen zijn om platina te betrekken.

En daar kom jij in beeld. Want jij hebt net een kleine investering gemaakt in platina of in een afgeleide daarvan. En die afgeleide kan een derivaat zijn in de vorm van een turbo of tracker of een aandeel in een bedrijf dat veel handelt in platina of dat het misschien zelf wel delft in Rusland of Zuid-Afrika. Met andere woorden: er is een aantal voordelen aan het kopen van 1 kilo platina ten opzichte van 1 kilo goud. Die voordelen zijn overigens goed te combineren met de rest van een portfolio, maar daarover vertellen we je meer in de laatste alinea van deze pagina.

Als je de informatie hierboven en op de rest van deze website zo een beetje leest, kan je het gevoel krijgen van: shit, ik moet kiezen tussen goud en platina. Ik moet óf 1 kilo goud kopen of 1 kilo platina. Dat is niet zo. Sterker nog: wij raden je om aan níet te kiezen tussen één van beide. Goud wordt voor een groot een deel een symbolische waarde toegekend, die niet direct toepasbaar is in een product, maar wel in een stabiel economisch systeem. Platina daarentegen heeft echt een waarde in producten die voor mensen het verschil tussen leven en dood kunnen betekenen. Combineer je deze twee producten, dan verbeter je de kwaliteit van je portfolio.

En je spreid risico’s: waar de goudprijs nog wel eens volatiel wil zijn en een beetje schommelend, daar is de platina prijs gewoon redelijk vast omlijnd en niet te instabiel. Met de verwachte ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg maar ook op tal van andere gebieden, betekent dat eenvoudigweg dat je snel en doeltreffend een zeer gevarieerde portfolio op kunt bouwen, waarbij je de risico’s mooi hebt gespreid en onder hebt verdeeld op een efficiënte en doeltreffende manier. En dat is wat iedereen wil met zijn geld. Denk daarom eens na over de mogelijkheden om je geld te spreiden en zo veel mogelijk te verdelen. Je zult zien dat dit bijna louter en alleen voordelen biedt!